Καλέστε μας

Τελευταία Νέα

Σύμβαση με ΕΟΠΠΥ

Το φυσικοθεραπευτήριό μας, από τον Ιανουάριο του 2012, προχώρησε σε σύμβαση με το νεοσύστατο ασφαλιστικό οργανισμό Ε.Ο.Π.Π.Υ. (Εθνικός Οργανισμός Υπηρεσιών Υγείας).

Περισσότερες πληροφορίες