Καλέστε μας

Συνέδρια

Σημαντικά συνέδρια που αφορούν τον Φυσικοθεραπευτικό κλάδο και τον Ιατρικό γενικότερα. Επιστημονική ενημέρωση για την φυσικοθεραπεία.

Το κέντρο φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης Γ. Μώρος παρέχει υπηρεσίες φυσικής αποκατάστασης της υγείας.
 1. 1st Mediterranean Congress on Human Sexuality & Reproduction
   
  Pafos, Cyprus
  26-28 October 2012
   
  Διοργανωτής: emas-cau
  URL: www.icb.gr/mcsr2012
  Emailmcsr [AT] icb [DOT] gr
  Tηλ: (+30) 21041222250
 2. 23ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:
  «Εφαρμοσμένη Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία. Επιστημονική Τεκμηρίωση ή Προσωπική Άποψη;»

  Laser και φυσικοθεραπεία – Επιστημονικό υπόβαθρο και κλινική εμπειρία
  Γεώργιος Μώρος
  Φυσικοθεραπευτής

  Περίληψη

  Σκοπός:

  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει, μέσα από τη διαθέσιμη βιβλιογραφία, αρθρογραφία και την κλινική εμπειρία την αποτελεσματικότητα της χρήσης των Low Level Laser Therapy (LLLT) σε ασθενείς που χρίζουν φυσικοθεραπείας.

  Υλικό - Μέθοδος:

  Κατά τη δευτερογενή έρευνα η άντληση των στοιχείων γίνεται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, αρθρογραφία και δικτυακούς τόπους μέσω της μηχανής αναζήτησης My Athens στις βιβλιοθήκες: ScienceDirect, Wiley Online Library και Google scholar. Οι λέξεις κλειδιά που συμπεριλήφθηκαν ήταν: LLLT, Low Level Laser Therapy, LLLT and musculoskeletal problems, LLLT and physiotherapy.

  Αποτελέσματα – Συμπεράσματα:

  Η παρούσα μελέτη άντλησε την επιχειρηματολογία της μέσα από μία ευρεία ανασκόπηση και μελέτη της υφιστάμενης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας την οποία προσπάθησε να αντιπαραβάλει με την κλινική και προσωπική εμπειρία του εισηγητή της. Παρά του ότι υπάρχουν επιστημονικά αντίθετες αναφορές, η πλειονότητα της αρθογραφίας που επιλέχθηκε δίνει σαφή υπεροχή της θεραπείας με LLLT έναντι εικονικών ή άλλων παρεμβάσεων σε ασθενείς που ακολουθούν προγράμματα φυσικοθεραπείας καταδεικνύοντας ταυτόχρονα την αποιδηματική, αναλγητική, αντιφλεγμονώδη, αντιοξειδωτική, επουλωτική κλπ. δράση της.

  Καταλήγει σε συμπεράσματα μέσα από τα οποία, αφού πρώτα αναδειχτούν και επεξηγηθούν οι αντικρουόμενες απόψεις των άρθρων που ανασκοπήθηκαν, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της LLLT, γίνεται απόλυτα εμφανές ότι η θεραπεία με LLLT έχει άριστα αποτελέσματα, σε ασθενείς που χρίζουν φυσικοθεραπείας, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι τεχνικές, θεραπευτικές και ιατρικές παράμετροι έτσι όπως αυτές τίθενται από την επιστημονική κοινότητα.