Καλέστε μας

Ομαιμοσύνη

Ομαιμοσύνη, οι γάμοι δηλ. μεταξύ ατόμων πρώτου ή δευτέρου βαθμού συγγενείας. Μάλιστα  υποστηρίζεται ότι ενέχονται για την εκδήλωση αυτοσωμικών εκφυλιστικών νοσημάτων (autosomal recessive diseases).

Ο Ahmad (1993:21) υποστηρίζει ότι η ομαιμοσύνη έχει καταστεί κύρια ερευνητική υπόθεση στη Βρετανία  στα πλαίσια της ιατρικής και ότι πολλοί ερευνητές έχουν αρχίσει να αποδίδουν «τα πάντα», αρχής γενομένης από τη γέννηση έως τις αιματολογικές ασθένειες, τους καρκίνους, τις οφθαλμολογικές παθήσεις κλπ. σ’ αυτή την  πρωτοεμφανιζόμενη ερμηνευτική συνταγή.