Καλέστε μας

Αρθρικός Υμένας (Synovial Membrane)

Επενδύει το εσωτερικό του θυλάκου της  άρθρωσης. Περιέχει πολλά αιμοφόρα αγγεία και κύτταρα που διαρκώς εκκρίνουν το αρθρικό υγρό.