Καλέστε μας

Laser

Το Laser είναι η πιο εξεληγμένη πηγή φωτός. Αποτελεί ακρωνύμιο του Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation δηλ. Ενίσχηση Φωτός με Εξαναγκασμένη Εκπομπή Ακτινοβολίας.

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές IEC 601, Laser είναι: "η οποιαδήποτε κατασκευή που μπορεί να παράγει ή να ενισχύει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε μήκη κύματος απο 180nm έως 1mm, μέσω διαδικασιών ελεγχόμενης εξαναγκασμένης εκπομπής".

Συγκεκριμένα το Laser λειτουργεί ως ένας "ενισχυτής" φωτός εαν η ακτινοβολία που παράγεται είναι μέσα στο ορατό φάσμα. Ανίθετα εαν η παραγόμενη ακτινοβολία είναι μέσα στο υπέρυθρο ή το υπεριώδες φάσμα τότε το Laser λειτουργεί ως "ενισχυτής" ακτινοβολίας".

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

Πρόσθετες πληροφορίες για το Laser, μέσα στο συγκεκριμένο ιστότοπο, θα βρείτε εδώ.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ασβεστοποιός Τενοντίτιδα Ανοξία »