Καλέστε μας

Υγεία

Θετικός ορισμός της Υγείας:

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) «ως υγεία νοείται η κατάσταση πλήρους σωματικής και κοινωνικής ευεξίας του ανθρώπου».
Λειτουργικός ορισμός της Υγείας (Parsons, 1979):

Σύμφωνα με αυτόν ως Υγεία θεωρείται η ικανότητα του κάθε ατόμου να ανταποκρίνεται με τη συμμετοχή του στους κοινωνικούς του ρόλους.
Βιωματικός ορισμός (Kelman, 1975):

Κατά τον Kelman ως Υγεία νοείται το πώς το ίδιο το άτομο αντιλαμβάνεται την Υγεία δηλαδή το κατά πόσο το άτομο θεωρεί τον εαυτό του υγιή ή μη υγιή.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ασθένεια Απαγωγή »