Καλέστε μας

Τμήμα Ορθοπεδικών Παθήσεων

Συνδεσμικές Κακώσεις

ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ (Π.Δ.Κ.)

Η ποδοκνημική αποτελείται απο ένα πολύπλοκο δίκτυο συνδέσμων. Η συχνότερη συνδεσμική κάκωση της Π.Δ.Κ. άρθρωσης είναι το διάστρεμμα. Επαναλαμβανόμενα διαστρέμματα στην ποδοκνημικής προκαλούν χρόνια αστάθεια.
Οι συνδεσμικές κακώσεις της ΠΔΚ άρθρωσης αφορούν, είτε την έξω πλευρά (μεγαλύτερη συχνότητα) είτε την έσω πλευρά.

Οι τρεις σύνδεσμοι της έξω πλευράς είναι:

 • Ο πτερνοπερονικός (CFL)
 • Ο οπίσθιος αστραγαλοπερονικός (PTFL)
 • Ο πρόσθιος αστραγαλοπερονικός (ATFL)

Στην έσω πλευρά:

 • Ο Δελτοειδής

Οι σύνδεσμοι που υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα έχουν ως σκοπό να κατευθύνουν, να ελέγχουν και να προστατεύσουν την κίνηση. Είναι εμφανές λοιπόν ότι η καλή λειτουργία των συνδέσμων είναι απαραίτητη.

Οι σύνδεσμοι αποτελούνται από ίνες και οι κακώσεις τους χωρίζονται σε:

 • ΚΑΚΩΣΗ Ι ΒΑΘΜΟΥ: Διάταση ή ρήξη ελάχιστων ινών του συνδέσμου
 • ΚΑΚΩΣΗ ΙΙ ΒΑΘΜΟΥ: Μερική ρήξη του συνδέσμου
 • ΚΑΚΩΣΗ ΙΙΙ ΒΑΘΜΟΥ: Πλήρης ρήξη του συνδέσμου

Συμπτώματα: πόνος, οιδήματα, αστάθεια της άρθρωσης και ιδιαίτερος πόνος κατά τις πλάγιες κινήσεις.

Αίτια των συνδεσμικών κακώσεων:

 • Τραυματισμός κυρίως απο αθλητική δραστηριότητα (μεαγλύτερο ποσοστό)
 • Υπερχρήση

Σύνδεσμοι

ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΟΝΑΤΟ

Το γόνατο είναι η μεγαλύτερη άρθρωση και τυγχάνει των συχνοτέρων συνδεσμικών κακώσεων έναντι των άλλων αρθρώσεων.
Οι συνδεσμικές κακώσεις του γόνατος προκαλούνται συνήθως όταν υποστούν υπερβολικές πιέσεις - βία.
Τέσσερις σύνδεσμοι είναι σημαντικοί για τη σταθερότητα του γόνατος:

 • Πρόσθιος χιαστός.
 • Οπίσθιος χιαστός.
 • Έξω πλάγιος σύνδεσμος.
 • Έσω πλάγιος σύνδεσμος.