Καλέστε μας

Κακώσεις Αρθρώσεων

Στις υποενότητες που ακολουθούν περιγράφονται οι κακώσεις των αρθώσεων και των ενδαρθρικών τους στοιχείων καθώς και η φυσικοθεραπευτική τους αντιμετώπιση.